Tagame sujuva tee sinu kinnisvara õiguslikuks toimimiseks. Kasutades meie kogenud meeskonna teenuseid, saad kindlustunde, et su kinnisvara vastab kõigile seaduslikele nõuetele. Üks oluline element selle tõestamisel on kasutusluba, mis väljastatakse ainult siis, kui hoone vastab hea ehitustava nõuetele. Hea ehitustava kontrollimiseks kasutame mitmeid meetodeid, sealhulgas ehitise auditi, elektriauditi ja tuleohutusauditi. Tehniliste andmete täpsuse tagamiseks viime läbi põhjaliku mõõdistusprojekti ja ehitusjärgse kontrollmõõdistuse.