TEENUSED

Seadustamine

Kasutusluba, ebaseadusliku ehitise seadustamine ja ehitise kandmine ehitisregistrisse.

Auditeerimine

Ehitise audit, elektriaudit, tuleohutusaudit ja küttesüsteemide eksperthinnang.

Projekteerimine

Mõõdistusprojekt, muudatusprojekt ja ehitusjärne kontrollmõõdistus.